Från VirMeda:

Att arbeta på distans är nu ett alternativ för många tack vare digitalisering och ny teknik. Arbete utförs inte bara på kontoret, du kan välja att arbeta hemifrån, från ett café, från olika co-working ställen, etc. Det traditionella kontoret finns fortfarande kvar hos de flesta företag, men det fria arbetslivet har aldrig varit mer tillgängligt. Visst finns det en del utmaningar med distansarbete. Men också enorma möjligheter och fördelar med att arbeta på distans, både på individnivå och för organisationen.

Katarina Bäckström arbetar som konsult på Virmeda. Hon bor i Bollnäs, en stad i södra Norrland och Katarina jobbar sedan flera år tillbaka helt och hållet på distans. Hon jobbar som projektkoordinator åt ett start-up i Stockholm, dessutom har hon konsultuppdrag som marknadsassistent åt ett globalt ledarskapsföretag, som har sitt svenska kontor i Stockholm.

-Många akademiker väljer att bo i storstadsområden där det finns ett stort utbud av intressanta jobb som passar deras kompetens. Många av de akademiker jag känner som bor på landsbygden arbetar inom statlig eller kommunal verksamhet, eller startar eget. Så var det även för mig. Men som distansarbetande konsult på Virmeda har helt nya möjligheter öppnat sig för mig i arbetslivet.

Frihet, flexibilitet och valfrihet

Att arbeta på distans ger mig en känsla av frihet, flexibilitet och valfrihet. Jag kan bo kvar i här i Bollnäs men ändå arbeta med spännande, innovativa företag. Intressanta, nytänkande start-ups och globala företag med intressant mission. Jag är inte bara begränsad till att arbeta på företag som finns i min geografiska närhet.

Flexibilitet är något som jag uppfattar som väldigt positivt. Det ger mig större frihet och större möjligheter att bestämma när och var arbetet ska ske. Jag har möjlighet att resa och samtidigt jobba. Och att arbeta på distans gör att jag känner att jag jobbar på ett sätt som verkligen ligger i tiden – och i framkant inför framtiden.

Ett hållbart arbetsliv är en fråga som Katarina verkligen brinner för. Stress är ett av vår tids stora folkhälsoproblem och alarmerande många människor går in i väggen eller upplever stress och psykisk ohälsa relaterade till sina jobb.

-”Vi behöver verkligen fokusera på hur vi kan arbeta hållbart och räcka många år. Frihet och inflytande är positiva aspekter av att arbeta på distans. Jag styr i stor mån när, var och hur jag arbetar. Och återhämtning är viktigt. För mig kan återhämtning vara en skogspromenad med hunden på lunchen eller att jag sätter mig och mediterar en stund innan ett skypemöte. Jag upplever att det är lättare för mig att leva och jobba mer hållbart när jag arbetar på distans”, säger Katarina.

Vilka utmaningar finns då med distansarbete? Katarina nämner att många arbetsplatser har en stark närvarokultur, med uppfattningar om att den som inte är på plats inte jobbar. Vidare kan chefer som har stort kontrollbehov och gärna vill ”microstyra” sin personal har en stor utmaning att leda medarbetare som arbetar på distans. Tillit och förtroende är viktiga nyckelord för att leda medarbetare på distans. Och medarbetare som har svårt med balans och att hantera det gränslösa arbetslivet kan få svårt. Bara för att du KAN jobba närsomhelst och varsomhelst betyder det inte att du SKA jobba närsomhelst och varsomhelst. Balans i livet är viktigt och att tydligt sätta gränser.